April 26, 2012: (FR) IATA – amendments to 53rd DGR (2012)

Amendments to 53rd Edition of IATA DGR (2012)

IATA publishes amendments to 2012 53rd edition of the IATA DGR.